Информация

Порядок надання споживачам послуг доступу до мережі Інтернет

 

 

  1. Провайдер: фізична особа-підприємець Шаронова Олена Анатоліївна (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців: 23.07.2012 № 2 447 000 0000 004438; внесена до реєстру НКРЗІ за № 2787), що проживає за адресою смт. Савинці, вул. Рівненська, 4.
  2. Провайдером надаються споживачам послуги доступу до мережі Інтернет (надалі – «Послуги») з урахуванням вимог Законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та інших актів законодавства.
  3. Послуги надаються за умови наявності технічної можливості у сторін для їх надання або отримання (місце надання Послуг знаходиться в зоні покриття телекомунікаційної мережі (надалі – «Мережа»), споживач має відповідно налаштоване устаткування, яке має можливість підключення до мережі Інтернет, тощо).
  4. Підключення кінцевого обладнання споживача до Мережі здійснюється за наявності технічної можливості та регулюється Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими актами законодавства.
  5. Провайдер самостійно встановлює тарифи на Послуги, що ним надаються, в порядку, передбаченому законодавством.
  6. Провайдер має право змінювати тарифи на Послуги, попередивши споживачів про такі зміни в порядку, встановленому законодавством.
  7. Провайдер припиняє надання Послуг споживачу в разі порушення останнім умов договору та/або чинного законодавства України.
  8. Оплата за Послуги здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Провайдера на умовах передоплати.
  9. Розрахунковий період становить календарний місяць, починається в 00 годин 00 хвилин першого числа календарного місяця та закінчується о 24 годині 00 хвилин останнього числа календарного місяця.
  10. Надання Послуг з моменту виникнення  нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку споживача припиняється Провайдером шляхом відключення або блокування кінцевого обладнання споживача.