Информация

ЗГОДА (особиста)на обробку персональних даних

   Я,______________________________________________________________________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, надаю згоду Шароновій Олені Анатоліївні - ФОП на обробку моїх персональних даних (прізвище, ім`я, по батькові, адреса фактичного проживання, телефон, ім`я комп’ютера, IP-адреса, MAC-адреса) в базі даних «Контрагенти» ФОП Шаронова О.А. з метою здійснення господарської діяльності, забезпечення реалізації адміністративно-правових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до норм Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарського кодексу України, Податкового кодексу України.
   Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін Шароновій О.А. уточнену інформацію стосовно таких змін. Ця згода надана на строк поки не мине потреба.
   «______»______________ 2013 р.   ____________ (________________) (підпис)

(П.І.Б.) Особу та підпис ____________________________________ перевірено.

Відповідальна особа ________________________ Шаронова О.А.
   Я, ______________________________________________________________________, (П.І.Б.) посвідчую,  що  отримав(ла)   повідомлення  про  включення  моїх  персональних  даних  до  бази  даних  «Контрагенти»  ФОП Шаронова О.А. з метою здійснення господарської діяльності, забезпечення реалізації адміністративно-правових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до норм Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
    «_____»___________________ 2013 р.  __________________________  (підпис)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Повідомляю, що персональні дані, згода на обробку яких Вами надана, включені до бази персональних даних «Контрагенти» ФОП Шаронова О.А. з метою здійснення господарської діяльності, забезпечення реалізації адміністративно-правових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до норм Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарського кодексу України, Податкового кодексу України.
   Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:
    1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
    2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 
    3) на доступ до своїх персональних даних;
    4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
    5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 
    6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
    7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
    8) звертатися із скаргами на обробку своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
     9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
    10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
    11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
    12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
    13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.